Pont Christ Sentmenat

  • Pont Christ Sentmenat

Instal·lació pont de rentat Christ en estació de servei de Sentmenat