Instal·lacions industrials

Som una empresa especialitzada en instal·lacions industrials i oferim serveis integrals d’instal·lació i manteniment en naus industrials, oficines, complex d’habitatges, pàrquings, centres educatius, poliesportius, grans superfícies…

PLURIDISCIPLINAR
Tot tipus d'instal·lacions industrials
Electricitat. Climatització. Gas. Lampisteria. Telecomunicacions. Energies Renovables. Evacuació. Detecció i extinció d’incendis…
360º
Un servei integral
Des de l’assessorament tècnic, al disseny, la instal·lació, la legalització i la posada en marxa de qualsevol projecte d’instal·lació industrial.
EXPERIÈNCIA
30 anys ens avalen
Des de 1987 realitzant tot tipus d’instal·lacions integrals i duent a terme el manteniment industrial de les mateixes.

Consulta les nostres especialitats

Som experts en instal·lacions de climatització industrial i residencial: fem instal·lacions, reparacions i manteniments de calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària.

També duem a terme el manteniment i reparació de les instal·lacions de climatització industrial en gas o gasoil per a empreses, indústries o àrees residencials. Tot el nostre treball està desenvolupat per personal tècnic qualificat, oferint així les màximes garanties en les instal·lacions de climatització i calefacció industrial que realitzem.

Instalaciones de calefacción

 • Instal·lacions de calefacció elèctrica, a gas (Natural i GLP), gasoil, bombes de calor…
 • Instal·lacions de calefacció per radiadors: monotubular i bitubular.
 • Instal·lació en gasoil de sistemes amb sòl radiant.
 • Instal·lacions de calefacció per conductes amb bombes de calor.
 • Instal·lacions de calefacció per Fan-Coil’s.
 • Instal·lació de calderes elèctriques, a gas i de gasoil.
 • Instal·lacions de gasoil.
 • Xemeneies.
 • Aïllament tèrmic de canonades.

Instalaciones de sistemas de aire acondicionado

Equips autònoms:

 • Sistemes partits o splits. Paret, sòl, sostre, conductes.
 • Sistemes Compactes.
 • Sistemes VRV.
 • Sistemes RoofTop.

Equips especials:

 • Tractament d’aire de precisió filtració, control de temperatura i de la higrometria.
 • Equips de climatització industrial per a piscines.

Disposem d’un ampli equip de professionals especialitzats en instal·lacions de lampisteria per a indústries, establiments i àrees residencials. Duem a terme la instal·lació i manteniment de xarxes de canonades per realitzar proveïments d’aigua potable, sistemes de bombament i desguassos per a l’evacuació d’aigües residuals.

També realitzem el manteniment i les reparacions de les instal·lacions de lampisteria necessaris, perquè aquestes presentin un funcionament òptim i eficient.

Características

 • Instal·lacions de lampisteria per a la distribució d’aigua potable en zones interiors i exteriors. Utilització de canonades de Polietilè reticulat, canonades multicapa, PPR, Polibutileno, canonades de coure o acer inoxidable, etc.
 • Instal·lació de sistemes d’aigua calenta sanitària (ACS).
 • Sistemes de tractament de l’aigua: descalcificadors, grups d’osmosi, tractament d’aigües grises, filtratge, depuradores.
 • Instal·lació de sistemes de bombament: bombes monofàsiques i trifàsiques de superfície i submergides, grups de pressió.
 • Instal·lació de desguassos per a l’evacuació d’aigües residuals.
 • Instal·lació de sanitaris i aixeteries.
 • Instal·lació de sistemes de reg mitjançant aspersió, microaspersió, degoteig.
 • Instal·lació de dipòsits per a l’aigua potable.

A Crielec Instal·lacions ens ocupem de la instal·lació de sistemes ventilació reglamentària i conductes d’evacuació de gasos de combustió en els sectors industrial i residencial:

Características

 • Sistemes de ventilació i extracció industrial i domèstica.
 • Sistemes de ventilació natural.
 • Ventilació mecànica forçada: aportació i extracció d’aire a través de ventiladors helicoïdals i/o axials situats en conductes, paret o sostre.
 • Ventilació d’evacuació: extracció de fums, gasos, olors,…
 • Ventilació de confort: aportació i extracció d’aire exterior a través de recuperadors de calor, recuperadors entálpicos, i els seus corresponents filtres.
 • Instal·lació de conductes de fibra i xapa.
 • Ventilació mecànica controlada (VMC).

Instalación industrial y mantenimiento

Realitzem tot tipus d’instal·lacions elèctriques industrials i instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió, categoria especialista, així com el manteniment elèctric industrial de les mateixes.

Per fer-ho, duem a terme un estudi de les necessitats de les instal·lacions elèctriques del client, amb l’objectiu de dissenyar un sistema elèctric industrial segur i eficient.

 • Instal·lacions industrials de xarxes de distribució de baixa tensió.
 • Instal·lacions industrials de canalitzacions per al cablejat: canals de PVC i metàl·liques, tubs acer, PVC rígid i flexible.
 • Muntatge i instal·lació de quadres elèctrics de potència i maniobra.
 • Instal·lacions industrials d’elements d’il·luminació interior i exterior.
 • Instal·lacions industrials d’enllumenat d’emergència.
 • Instal·lacions industrials de preses de corrent monofásicas i trifàsiques.
 • Instal·lacions industrials de generadors elèctrics i quadres de commutació.
 • Escomeses i equips de comptadors.
 • Bateries de condensadors.

Remodelaciones de Instalaciones Eléctricas Industriales o edificios

 • Remodelacions de les instal·lacions elèctriques d’edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica. Analitzem les necessitats de cada client i adaptem la instal·lació per a aconseguir un estalvi en el consum energètic.
 • Remodelacions de les instal·lacions elèctriques industrials o d’edificis per ampliació. Analitzem les càrregues per a proveir racionalment els requeriments creixents dels nous equips.

La nostra experiència en instal·lacions comunes de telecomunicacions (ICT) per a empreses, oficines, edificis, etc. ens permet desenvolupar tot el sistema col·lectiu de xarxes i dispositius per a establir una infraestructura òptima de telecomunicacions.

Prestem un servei complet en aquest sector, realitzant des de noves instal·lacions de telecomunicacions, a adaptacions i manteniments. Disposem de l’autorització necessària per a realitzar instal·lacions de telecomunicacions de categoria A, B i C. Així mateix, el nostre departament d’enginyeria s’encarrega de legalitzar tots els projectes de ICT que duem a terme.

Tipos de ICT

 • Sistemes i cablejats en xarxes de veu i dades:
  • Cablejat de UTP, FTP, fibra òptica.
  • Subministrament i instal·lació de racks.
  • Subministrament i instal·lació de sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI).
 • Infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis:
  • Instal·lació de radi, televisió terrestre i satèl·lit RTV.
   Antenes terrestres i parabòliques. TDT.
  • Instal·lació de telecomunicacions per cable TLCA i accés fixa sense fil SAFI.
  • Instal·lació de telefonia bàsica TB i RDSI.
 • Interfonia: porters i videoporters electrònics.
 • Instal·lacions de megafonia i microfónica.
 • Sistemes de control d’accessos de persones.
 • Sistemes de control d’accessos de vehicles.
 • Sistemes de control d’horaris.
 • Circuits tancats de TV (CCTV).
 • Sistemes de videoanàlisi.

Instalación industrial y mantenimiento

Som experts en instal·lacions de gas (natural, propà i butà) per a ús domèstic i industrial de categoria Tipus A. Duem a terme el disseny, l’Enginyeria i els projectes per a instal·lacions industrials de gas en empreses, comerços i estacions de servei i instal·lacions domèstiques de gas en habitatges.

 • Instal·lacions industrials i domèstiques de gas: natural, propà i butà.
 • Instal·lació de centrals de regulació.
 • Instal·lació de xarxes i escomeses.
 • Dipòsits aeris o soterrats per a GLP.
 • Instal·lació d’aparells sortidors per a subministrament a vehicles a gas.

En Crielec Instal·lacions, com a empresa instal·ladora i mantenedora autoritzada, també realitzem els manteniments necessaris de les instal·lacions industrials i domèstiques de gas.

Sistemes de detecció, protecció i extinció contra incendis

En Crielec Instal·lacions brindem solucions en sistemes de protecció contra incendis encarregant-nos del disseny i instal·lació de tot tipus de sistemes de detecció i extinció d’incendis.

L’experiència del nostre departament d’enginyeria t’assegura en tot moment l’elecció del sistema de protecció contra incendis més eficaç. Així mateix, oferim un servei de manteniment integral dels sistemes de protecció contra incendis instal·lats.

Tipos de sistemas

 • Realitzem projectes i instal·lació de sistemes de detecció d’incendis utilitzant les principals marques del sector:
  • Centrals de detecció d’incendis convencionals i analògiques.
  • Sistemes de detecció d’incendis per aspiració.
  • Sistemes de detecció d’incendis amb detectors de flama.
  • Detectors òptics i termovelocimètrics.
  • Detectors lineals per rajos infrarojos.
  • Sirenes i indicadors òptics.
 • Disseny de projectes i instal·lació de sistemes d’extinció d’incendis:
  • Boques d’incendi equipades (BIEs).
  • Extintors de pols ABC, CO i CO2.
  • Hidrants / Xarxes hidrants.
  • Sistemes d’extinció d’incendis per escuma d’alta, mitjana o baixa expansió.
  • Sistemes de ruixadors automàtics.
  • Sistemes de bombament i equips a pressió per a assegurar el proveïment del cabal necessari als sistemes d’extinció d’incendis instal·lats.
  • Sistemes d’extinció automàtica.
 • Sistemes de detecció de gasos:
  • Centrals i detectors de Monòxid de Carboni CO
  • Detectors de gasos per a zones domèstiques.

Instalaciones y puesta en servicio de equipos a presión

Com a empresa instal·ladora acreditada realitzem instal·lacions i posada en servei d’equips a pressió, de la categoria EIP2:

 • Instal·lacions d’aire comprimit.
 • Compressors d’aire comprimit (amb o sense calderí).
 • Instal·lacions pneumàtiques per al transport de fluids a pressió.
 • Calderes d’aigua sobreescalfada.
 • Calderes de vapor.

Reparaciones y mantenimiento de equipos a presión

 • Inspecció i proves periòdiques de les instal·lacions d’equips a pressió inclosos en el reglament i els seus ITC.
 • Inspecció i proves d’emplaçament dels equips a pressió.
 • Inspecció, proves i assajos en aparells sotmesos a reparació.
 • Inspeccions anuals de calderes.
 • Comprovació del tarat de vàlvules de seguretat.
 • Elaboració d’un llistat d’equips a pressió existents en les instal·lacions, així com del Llibre Registre i el seu manteniment.
 • Revisió anual voluntària de l’estat de conservació dels equips a pressió i les seues seguretats.
 • Revisió i comprovació anual de les vàlvules de seguretat en instal·lacions d’aire comprimit.

En Crielec Instal·lacions, instal·lem i certifiquem tot tipus d’instal·lacions d’energies renovables, tals com l’energia solar tèrmica i fotovoltaica, biomassa, aerotérmica, així com instal·lacions geotèrmiques.

Realitzem la instal·lació i el manteniment de projectes basats en instal·lacions d’energies renovables en naus industrials, habitatges, poliesportius, hotels, etc., proposant sempre les millors solucions per a cada situació.

Energía solar térmica
Instalaciones
Energía solar térmica

 • Instalación de placas solares planas y de tubos de vacío.
 • Acumuladores de inercia para almacenar la energía solar captada por las placas.
 • Intercambiadores de placas.
 • Acumuladores para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción solar.
 • Refrigeración solar.
 • Climatización de piscinas con la energía de las placas solares.

Fotovoltaicas
Instalaciones
Fotovoltaicas

 • Instalación de placas solares fotovoltaicas para conexión a la red eléctrica. Las instalaciones de energías renovables fotovoltaicas tienen un reducido mantenimiento, lo que garantiza una inversión óptima a medio y largo plazo.
 • Ideal para viviendas y explotaciones ubicadas en zonas donde no llega la electricidad.
 • Instalación de grupos hidráulicos: utilizando la energía solar podemos hacer llegar el agua a zonas rurales aisladas de la red eléctrica.

Biomasa
Instalaciones
Biomasa
Las instalaciones de energías renovables de biomasa permiten obtener energía para la producción calor mediante la combustión de biomasa. A diferencia de otros combustibles fósiles, la biomasa es un combustible de origen biológico, natural, totalmente respetuoso con el medio ambiente.

Con las calderas de biomasa podemos tener la calefacción de la vivienda en invierno, ya sea por radiadores o suelo radiante, y obtener el agua caliente sanitaria a un coste inferior que con las calderas de gasoil, gas o electricidad.

Aerotérmicas
Instalaciones
Aerotérmicas
Las instalaciones de energías renovables aerotérmicas se basan en una bomba de calor aire-agua que permite obtener energía del aire exterior de la vivienda. El sistema es altamente eficiente al tener un COP del 4,3. Esto le permitirá reducir notablemente el consumo de energía y, por lo tanto, conseguir un importante ahorro en la factura de gas, gasoil, etc.

Las instalaciones aerotérmicas tienen numerosas aplicaciones como la climatización de viviendas, la producción de agua caliente sanitaria, la calefacción en invierno, la refrigeración en verano o la climatización de piscinas.

Geotérmicas
Instalaciones
Geotérmicas
Las instalaciones de energía geotérmica se basan en la captación del calor acumulado en la corteza terrestre, para posteriormente transferirlo al interior de un edificio. Al tratarse de una instalación de energía renovable es inagotable y, además, altamente eficiente energéticamente.

Altamente eficientes al disponer de un COP superior a 5 (incluso mayor al de las instalaciones aerotérmicas).

Les instal·lacions d’energies renovables geotèrmiques tenen nombroses aplicacions, com la climatització d’habitatges, la producció d’aigua calenta sanitària, calefacció a l’hivern, refrigeració a l’estiu o climatització de piscines.

Les instal·lacions geotèrmiques fan que no sigui necessària la instal·lació de plaques solars tèrmiques, ja que aquestes són sempre obligatòries en les noves instal·lacions.

La qualitat, també en el servei

En Crielec Instal·lacions oferim als nostres clients un servei integral i de qualitat en tots els projectes que duem a terme. Per a això, comptem amb:

 • Una oficina tècnica orientada a l’assessorament del client.
 • Un equip d’enginyers tècnics.
 • Equips de direcció d’obres i projectes.
 • Equips d’instal·lació.
 • Equips de manteniment.
 • Un departament de Legalització de projectes.
 • Garanties posvenda.

CONSULTA ELS NOSTRES SERVEIS

Des de l’assessorament al disseny, la instal·lació, legalització, posada en marxa i manteniment de totes les instal·lacions i equips.