Instal·lacions Petrolíferes

Des del seu inici en 1992 en el sector petrolífer, Crielec Instal·lacions ja comptava amb una experiència de més de 10 anys en el sector industrial. Aquesta experiència ens ha permès realitzar des del primer dia projectes “claus en mà”, parcials i remodelacions per a tot tipus d’instal·lacions petrolíferes:

INSTAL·LACIONS
De benzineres o estacions de servei
INSTAL·LACIONS
Petrolíferes per a consums propis
INSTAL·LACIONS
De centres de distribució o parcs d'emmagatzematge
INSTAL·LACIONS
Petrolíferes en ports marítims

Consulta les nostres especialitats

En Crielec Instal·lacions li oferim els serveis d’assessorament tècnic, instal·lació, legalització i posada en marxa de noves instal·lacions per al subministrament de carburants i/o combustibles líquids a vehicles (estacions de servei o benzineres), així com les ampliacions i reformes de les existents, d’acord amb la Instrucció Tècnica Complementària MPI-IP04.

També disposem d’un servei de manteniment integral de les instal·lacions i de tots els seus equips.

Zona subministrament de carburant

 1. Subministrament / instal·lació / manteniment en gasolineres de dipòsits soterrats (simple o doble paret) elaborats amb acer o polièster de diferents volums.
 2. Subministrament / instal·lació / manteniment en benzineres de separadors d’hidrocarburs per a tractament aigües hidrocarburadas.
 3. Subministrament / instal·lació / manteniment en benzineres dels equips:
  • Equips de bombament i sortidors.
  • Sistemes de telemedición automàtica de tancs.
  • Sistemes de detecció i extinció d’incendis.
  • Grups electrògens.
  • Compressors…
 • Instal·lació electromecànica:
  • Arquetes prefabricades per a “boca d’home”.
  • Arquetes antivessament.
  • Tapes de rodadura estanques.
  • Mecanització tapa de tanc.
  • Instal·lació de canonades de polietilè i acer en estacions de servei.
  • Instal·lacions elèctriques en estacions de servei.
  • Sistemes de detecció de fuites…
 • Proves d’estanqueïtat a dipòsits i canonades.

Zona de rentat

 • Instal·lació elèctrica, aigua, aire comprimit, etc. a la zona de rentat manual i automàtica, tant per a cotxes com per a camions.
 • Subministrament / instal·lació / manteniment en benzineres de separadors d’hidrocarburs pel tractament d’aigües amb o sense desarenador.
 • Subministrament / instal·lació / manteniment en benzineres dels equips: pals aire-aigua, aspiradors, dispensadors de paper, etc.

Botiga i oficines

Instal·lació industrial completa: electricitat, lampisteria, climatització, instal·lacions de telecomunicacions (circuits tancats de televisió, megafonia…)

Servei integral en instal·lacions de parcs d'emmagatzematge

Assessorament tècnic sobre el compliment de la Instrucció Tècnica Complementària MPI-IP02 en el disseny de nous parcs d’emmagatzematge, o ampliacions i reformes.

Execució de la instal·lació, legalització i engegada de totes les instal·lacions de parcs d’emmagatzematge.

Així mateix, ens ocupem de realitzar el calibratge dels equips de mesura i brindem la possibilitat d’adaptar, de conformitat amb el Reial decret 889/2006 del 21 de Julio del 2006, els sistemes de mesura ja instal·lats sobre els camions cisterna.

Tipus d'instal·lacions:

 • Subministrament/instal·lació de dipòsits aeris o enterrats de simple o doble paret.
 • Subministrament/instal·lació de separadors d’hidrocarburs.
 • Instal·lació electromecànica (Arquetes, mecanització tapa de tanc, sistemes de detecció de fugides…)
 • Subministrament/instal·lació d’equips:
  • Grups de bombament.
  • Comptadors electrònics i mecànics.
  • Braços de càrrega.
  • Sondes de nivell.
  • Sistemes d’extinció d’incendis…
 • Instal·lació de l’estructura: marquesina, escales, portes d’accés.
 • Proves d’estanqueïtat a dipòsits i canonades.

Manteniment i revisions

Manteniment integral de les instal·lacions de parcs d’emmagatzematge i els seus equips. Revisions periòdiques de tota la instal·lació, dipòsits i canonades segons la normativa.

A Crielec Instal·lacions li oferim l’assessorament, el disseny, la instal·lació, la legalització i posada en marxa, així com el manteniment, de totes les instal·lacions i equips per al subministrament de carburant a vaixells de càrrega i de passatge, embarcacions pesqueres, d’esbarjo o de gran esbarjo en ports marítims.

Característiques

 • Subministrament/instal·lació de dipòsits soterrats de simple o doble paret, d’acer o polièster de diferents volums.
 • Subministrament/instal·lació de separadors d’hidrocarburs per al tractament aigües hidrocarburades.
 • Instal·lació electromecànica:
  • Arquetes prefabricades boca d’home.
  • Tapes de rodadura estanques.
  • Mecanització tapa de tanc.
  • Instal·lació de canonades de polietilè i acer.
  • Instal·lacions elèctriques.
  • Sistemes de detecció de fuites…
 • Subministrament/instal·lació dels equips:
  • Aparells sortidors.
  • Grups de bombament.
  • Comptadors electrònics i mecànics.
  • Debanadores.
  • Boquerels de diferents cabals.
  • Sondes de nivell.
  • Sistemes d’extinció d’incendis…
 • Proves d’estanqueïtat a dipòsits i canonades.

A Crielec Instal·lacions duem a terme tot tipus d’instal·lacions petrolíferes per a ús propi, realitzades conforme el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes i les seves Instruccions Tècniques Complementàries:

MI-IP03
Instal·lacions per al consum dins de la mateixa instal·lació: grups electrògens, calderes de gasoil, mitjans de transport intern que no siguin vehicles.

Instal·lacions per al subministrament de carburant a vehicles de la pròpia empresa.

A més, realitzem tota la tramitació necessària per al registre i la legalització de la instal·lació.

Característiques

 • Instal·lació per a gasoil professional.
 • Instal·lació electromecànica:
  • Arquetes prefabricades boca d’home.
  • Tapes de rodadura estanques.
  • Mecanització tapa de tanc.
  • Instal·lació de canonades de polietilè i acer.
  • Instal·lacions elèctriques.
  • Sistemes de detecció de fuites…
 • Subministro/instal·lació dels equips:
  • Grups de bombament.
  • Comptadors electrònics i mecànics.
  • Braços de càrrega.
  • Sondes de nivell.
  • Sistemes d’extinció d’incendis…
 • Proves d’estanqueïtat a dipòsits i canonades.

La qualitat, també en el servei

A Crielec Instal·lacions oferim als nostres clients un servei integral i de qualitat en tots els projectes que duem a terme. Per a això comptem amb:

 • Una oficina tècnica orientada a l’assessorament del client.
 • Un equip d’enginyers tècnics.
 • Equips d’adreça d’obres i projectes.
 • Equips d’instal·lació.
 • Equips de manteniment.
 • Un departament de Legalització de projectes.
 • Garanties postvenda.

CONSULTA ELS NOSTRES SERVEIS

Des de l’assessorament al disseny, la instal·lació, legalització, posada en marxa i manteniment de totes les instal·lacions i equips.