Oficina tècnica

Oficina tècnica

Assessorament tècnic integral del teu projecte

Els nostres enginyers tècnics duen a terme un estudi de les teves necessitats concretes i, posteriorment, s’encarreguen de projectar i legalitzar tot tipus d’instal·lacions.

Fem realitat el teu projecte

A més d’un assessorament complet, el nostre equip de direcció d’obres i projectes s’ocupa de coordinar a l’equip de professionals de les diferents àrees d’instal·lació, així com de supervisar l’execució de l’obra, amb la finalitat d’obtenir resultats tècnicament precisos i amb la màxima qualitat.

L’equip tècnic també duu a terme auditories energètiques en l’empresa per determinar el consum energètic i valorar una optimització i estalvi en les tarifes.

També ens encarreguem del manteniment integral de les instal·lacions: diagnòstic de l’estat de les mateixes, reparació i/o adequació, amb la finalitat d’obtenir un funcionament apropiat, un òptim rendiment i les màximes garanties de seguretat.

Gestionem les inspeccions periòdiques obligatòries amb l’Entitat Col·laboradora de l’Administració.

Legalització d'instal·lacions

La legalització d’instal·lacions ha de realitzar-se amb qualsevol instal·lació que es desitgi dur a terme, o que en el seu moment es va efectuar i ara requereix de la seva tramitació legal, bé sigui una instal·lació elèctrica, de climatització i ventilació, de detecció i extinció d’incendis, de lampisteria, de gas, de millora de processos industrials, etc.

A Crielec comptem amb una Oficina Tècnica pròpia que, a més de dissenyar els projectes, s’encarrega d’elaborar les Documentacions Tècniques necessàries per a la legalització de les instal·lacions que realitzi. També elabora projectes de legalització d’instal·lacions existents, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent i legalitzar l’activitat.

Així mateix, aquest departament s’ocupa de recopilar la documentació necessària i tramitar el seu registre davant l’Entitat d’Inspecció i Control Industrial i, en el cas de projectes, també gestiona els visats en el Col·legi Professional corresponent, duent a terme tot tipus de legalització en instal·lacions.

Garanties postvenda

Els nostres clients tenen dret a la gratuïtat de la reparació dels possibles defectes que puguin haver-hi en la instal·lació o en els defectes de fabricació dels equips instal·lats.

El període de garantia per als materials, inclosa la mà d’obra, és d’un any com a mínim.

Suport tècnic
Suport telefònic permanent per a la resolució de dubtes i problemes.
Verificació i detecció
Verificació i detecció de fallades en la instal·lació, dins del període de garantia o del contracte de manteniment.
Revisió i control
Revisió i control del bon funcionament de la instal·lació, dins del període de garantia o del contracte de manteniment.