Centre Comercial Parets

  • Centre Comercial Parets
  • Centre Comercial Parets
  • Centre Comercial Parets
  • Centre Comercial Parets
  • Centre Comercial Parets
  • Centre Comercial Parets

Instal·lació sistema detecció/extinció incendis en CC Parets

Instal·lació integral del sistema de detecció i extinció d’incendis del Centre Comercial. Imatges corresponents a la sala d’incendis del Centre.