Enderrocament i reconstrucció nau Continental

  • Enderrocament i reconstrucció nau Continental
  • Enderrocament i reconstrucció nau Continental
  • Enderrocament i reconstrucció nau Continental
  • Enderrocament i reconstrucció nau Continental
  • Enderrocament i reconstrucció nau Continental
  • Enderrocament i reconstrucció nau Continental

Adequació d’Instal·lació Industrial

Projecte d’enderrocament i reconstrucció de la nau industrial de Continental. Instal·lació d’elements estructurals. Instal·lació de sistemes de climatització, lampisteria, electricitat, telecomunicacions i detecció/extinció d’incendis.