Estació de servei d’Amat Oil

  • Estació de servei d’Amat Oil
  • Estació de servei d’Amat Oil
  • Estació de servei d’Amat Oil
  • Estació de servei d’Amat Oil

Instal·lació petrolífera de l’estació de servei Amat Oil

Instal·lació petrolífera integral: instal·lació de dipòsits per a carburants, així com separadors d’hidrocarburs i equips de bombament i telemedición.