Instal·lació petrolífera Gasuir

  • Instal·lació petrolífera Gasuir
  • Instal·lació petrolífera Gasuir
  • Instal·lació petrolífera Gasuir

Instal·lació integral d’estació de servei Gasuir Sentmenat

Instal·lació de dipòsits enterrats de doble paret, instal·lació de separadors d’hidrocarburs per a tractament aigües hidrocarburadas i sistemes de detecció de fugides.

Instal·lació d’equips de bombament i sortidors i telemedición automàtica de tancs, sistemes de detecció i extinció d’incendis, instal·lació elèctrica de tota l’estació,

Instal·lació de tots els equips de la zona de rentat: pals aire-aigua, rentat a pressió, aspiradors, dispensadores de paper, etc.