Nau industrial de VWR

  • Nau industrial de VWR
  • Nau industrial de VWR
  • Nau industrial de VWR
  • Nau industrial de VWR
  • Nau industrial de VWR
  • Nau industrial de VWR
  • Nau industrial de VWR

Instal·lació industrial integral de la nau industrial de VWR

Instal·lació elèctrica en nau, oficines i zona emmagatzematge amb el risc d’incendi i explosió, climatització en zona oficines amb sistema VRV, refrigeració de la zona d’emmagatzematge amb el risc d’incendi i explosió amb unitat compacta roof-top, ventilació, conductes de climatització i evacuació de gasos, lampisteria, instal·lació solar tèrmica, xarxes de veu i dades,…