Piscines Municipals Alcarràs

  • Piscines Municipals Alcarràs
  • Piscines Municipals Alcarràs
  • Piscines Municipals Alcarràs
  • Piscines Municipals Alcarràs

Instal·lació integral de les piscines municipals d’Alcarrás

Instal·lació elèctrica del bar, vestuaris, exterior i zona piscina, climatització amb sistema VRV, lampisteria, sala calderes, instal·lació solar tèrmica, instal·lació piscines, reg…