Qualitat certificada

Política de qualitat

Principis fonamentals

  • La satisfacció al client.
  • Obtenir excel·lents nivells de qualitat en el producte i els processos de producció.
  • Promoure una millora contínua permanent en tots els nostres processos.
  • El respecte mediambiental.
  • La formació, la motivació i la seguretat dels nostres empleats.

VEURE POLÍTICA DE QUALITAT

Sistema de qualitat certificat

A Crielec som conscients de la importància de la qualitat en tots els nostres productes i processos

Prova d’això és l’obtenció i renovació voluntària del Certificat de Qualitat Applus+ per als nostres vidres de càmera Aislaglas, segons el Sistema Particular de Certificació SCP-021, basat en els requeriments de la norma UNE-EN 1279-1:2004.

Les unitats de vidre aïllant Aislaglas que fabriquem són conformes amb l’indicat en la Directiva de Productes de la Construcció 89/106/CEE.

També disposem del Certificat del Sistema de Qualitat conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2015. Per a això hem desenvolupat mecanismes i procediments que garanteixen i milloren el compliment dels requisits mínims exigibles del sector.

Garantia dels vidres de Crielec

Crielec garanteix els seus vidres Guardian Select per un període de 10 anys a partir de la data de la seva fabricació.

Aquesta garantia cobreix la reposició del producte en el cas que s’apreciïn problemes de condensació o brutícia en la seva càmera interior.

Aquesta garantia només serà vàlida si s’han respectat les normes d’emmagatzematge, manipulació, posada en obra i col·locació.