Vidre pla

Els nostres vidres compleixen sempre amb les màximes garanties de qualitat, no només en els processos productius i de manufactura, sinó també en el sistema de magatzematge i transport.

T’oferim solucions en vidre per a cada necessitat:

Seguretat
Aïllament tèrmic
Aïllament acústic
Control Solar
Eficiència energètica
Estètica

Consulta les nostres tipologies de vidre

Float

Aquest tipus de vidre s’obté pel procediment denominat “float”. A la sortida del forn, la massa de vidre en estat líquid flota sobre un bany d’estany fos, gràcies a això, s’obté un gran paral·lelisme entre les seves cares, permetent una visió perfecta i sense deformacions.

Característiques:

 • Superfície lliure de distorsió.
 • Alta transmissió de llum.
 • Claredat òptica.
 • Pot temprar-se o laminar-se.
 • Pot platejar-se per fabricar miralls.
 • Apte per a serigrafies, tractaments de l’àcid i decoració amb materials ceràmics.

Imprès

És un vidre translúcid que s’obté pel procés de colat continu, la massa de vidre fos es lamina entre dos corrons obtenint-se un vidre pla en el qual una de les cares té un dibuix gravat.

Els usos principals dels vidres impresos són:

 • Aplicacions decoratives
 • Doble envidriament
 • Temprat
 • Laminatge

També és possible introduir una malla de filferro a l’interior del vidre a fi de que no es desprenguin trossos en cas de trencament (se li denomina: vidre imprès armat).

El vidre laminar està compost per dos o més llunes unides entre si mitjançant una o més làmines intermitges de butiril de polivinil (PVB).

Característiques

 • Pot ser transparent o translúcid.
 • Pot fabricar-se en diferents colors.
 • Permet aplicar un tractament acústic i de control solar.
 • Alta resistència als impactes (es fabrica en diferents espessors).
 • Seguretat addicional davant trencaments, ja que els trossos queden units a la làmina.
 • Recomanat per a aparadors, zones d’afluència de públic, sòls de vidre…

El vidre temprat és un vidre monolític sotmès a un procés d’escalfament homogeni fins a aconseguir la temperatura d’estovament, refredant-ho a continuació bruscament mitjançant injecció d’aire sobre les seves cares. D’aquesta forma s’obté un material quatre vegades més resistent al normal.

Característiques

 • Gran resistència als impactes.
 • Major resistència mecànica a la compressió.
 • Major resistència mecànica a la flexió.
 • Major resistència al xoc tèrmic, suporta variacions brusques de temperatures.
 • Recomanat per a façanes d’edificis, mobiliari urbà, mobiliari interior…

També disposem d’una gran varietat de ferratges i d’accessoris per al vidre temprat, permetent-nos oferir un ampli catàleg de solucions constructives i decoratives en les instal·lacions.

Estan composts per dos o més vidres separats entre si per perfils d’alumini anoditzat, farcit de tamís molecular. Aquesta substància absorbeix la humitat de l’aire contingut en la càmera, evitant possibles condensacions en el seu interior. La cambra està tancada i segellada hermèticament en tot el seu perímetre.

Característiques

 • Major aïllament tèrmic.
 • Estalvi energètic: evita que entri calor a l’estiu i pèrdua d’energia calorífica a l’hivern.
 • Redueix els sorolls procedents de l’exterior.
 • Permet l’aplicació de tractaments estètics i decoratius.

Vols saber més sobre el vidre Guardian Select?

A Crielec fabriquem el doble envidriament marca Guardian Select segons els processos productius i de qualitat exigits per la norma UNE-EN 1279 i la certificació voluntària APPLUS SPC-021

Vidres especials

El vidre es pot sotmetre a un gran nombre de processos, que permeten crear solucions decoratives amb dissenys personalitzats:

 • Vidres serigrafiats.
 • Vidres gravats.
 • Lacats: combina el color de la cara lacada i la lluentor del vidre.

Manufacturas

Gràcies als nostres processos de manufactura, podem realitzar nombroses transformacions del vidre pla d’acord amb el gust i necessitats del client:

 • Cantons rectes i amb forma, cantons matats, cantons amb sorra a pressió, cantons polits, cantons ajustats, en angle recte
 • Bisells rectes i corbs
 • Trepants
 • Puntes romes i matades
 • Taquilles, escaires, osques…

Coneix les propietats tècniques de cada vidre

El Configurador és una eina desenvolupada per Guardian Europa, amb la finalitat de proporcionar-li els mitjans necessaris per calcular les característiques tècniques i el rendiment lumínic i energètic d’un vidre únic, o bé de la combinació de diferents tipus i espessors de vidre doble i triple.

Les prestacions del vidre poden generar-se segons les normes EN 410 i EN 673 i es faciliten en format pdf.

El mètode de càlcul ha estat verificat per la KIWA (Organisme de certificació independent) i tota la informació per als càlculs prové dels valors obtinguts en mesuraments realitzats per tècnics independents.

DESCARREGAR CONFIGURADOR